Fischart: Wels
Revier: March
Größe: 208 cm
Fänger: Sascha Geringer
Datum: Jänner 2018

Fischart: Hecht
Revier: Alte Donau
Größe: 118cm
Fänger: Johann Schmidt
Datum: September 2017

Fischart: Karpfen
Revier: Alte Donau
Gewicht: 28 kg
Fänger: Christoph Lang
Datum: 17.10.2017

 

Fischart: Äsche
Revier: Pielach Classic
Größe: 51 cm
Fänger: Andreas Weissenhorn
Datum: Oktober 2017

Fischart: Karpfen
Gewicht: 31,0 kg
Revier: Alte Donau
Fänger: Ernst Krämling
Datum: Oktober 2017

Fischart: Wels
Größe: 214 cm
Revier: Alte Donau
Fänger: Ernst Krämling
Datum: 11.09.2017

Fischart: Barbe
Größe: 73 cm
Gewicht: 3,50 kg
Revier: Rossatz
Fänger: Florian Trojan
Datum: 31.07.2017

Fischart: Zander
Größe: 64 cm
Gewicht: 2,40 kg
Revier: Perschling
Fänger: Dr. Leopold Faltin
Datum: 17.07.2017

Fischart: Barsch
Größe: 41 cm
Revier: Stausee-Thurnberg
Fänger: Nico Haumberger
Datum: 03.06.2017

Fischart: Karpfen
Größe: 95 cm
Revier: Kronau-Ausstand
Fänger: Robert Roula
Datum: 2017

Fischart: Karpfen
Größe: 98 cm
Revier: Kronau-Ausstand
Fänger: Robert Roula
Datum: 2017

Fischart: Zander
Größe: 90 cm
Gewicht: 7,10 kg
Revier: Kronau-Ausstand
Fänger: Dr. Günther Reinberger
Datum: 27.06.2017

Fischart: Bachforelle
Größe: 67 cm
Gewicht: 4,2 kg
Revier: Pielach
Fänger: Herbert Gstettner
Datum: 2017

Fischart: Zander
Größe: 86 cm
Revier: Mühlteich
Fänger: Gerhard Trumpes
Datum: 2016

Fischart: Zander
Größe: 82 cm
Revier: Mühlteich
Fänger: Franz Kokesch
Datum: 2016

Fischart: Hecht
Größe: 89 cm
Revier: Mühlteich
Fänger: Günter Lutzmayr
Datum: Oktober 2016

Fischart: Huchen 
Größe: 92 cm
Gewicht: 7,05kg
Revier: Pielach
Fänger: Dr. Johannes Leitgeb
Datum: 22.12.2016

Fischart: Hecht 
Größe: 91 cm
Revier: Thaya
Fänger: Alexander Blaim
Datum: 25.09.2016

Fischart: Zander
Größe: 72 cm
Revier: Thaya
Fänger: Alexander Blaim
Datum: 24.09.2016

Fischart: Bachforelle
Größe: 65 cm
Revier: Pielach Huchen
Fänger: Wolfgang Fassl
Datum: 13.09.2016

 

Fischart: Karpfen
Größe: 92 cm
Revier: Kronau Ausstand
Fänger: Robert Roula
Datum: 27.06.2016

Fischart: Amur 
Größe: 125 cm
Revier: Kronau Ausstand
Fänger: Robert Roula
Datum: 05.06.2016

Fischart: Karpfen 
Geweicht: 27 kg
Revier: Alte Donau
Fänger: Josef Werneth

 

Fischart: Bachforelle
Größe: 65 cm
Revier: Fischa-Dagnitz
Fänger: Andreas Weissenhorn
Datum: 27.5.2016

 

Fischart: Huchen
Größe: 114 cm
Revier: Mur
Fänger: Ing. Christoph Klapal
Datum: 23.01.2016